Knusing av malten

knusing-av-maltFør malten kan meskes må den knuses. Den skal ikke pulveriseres, men bare akkurat knuses slik at skallet er mest mulig intakt. Hvis den knuses for fint kan man få problemer med at utvaskingen stopper helt opp. Knuses den for dårlig vil man få et lavere utbytte.

Det er i de senere årene kommet en del bra maltmøller på det amerikanske markedet.
En av de bedre er "The Valley Mill", som nå er gått ut av produksjon. Jeg har motorisert den med en gammel kjøkkenmaskin. Den knuser da 9 kg malt på 5 min.