Filtrering

Filtrering er kanskje ikke det første man tenker på når det gjelder hjemmebrygging, men det er faktisk en ypperlig måte å behandle det ferdig lagrede ølet. Ølet blir krystallklart, og i mange tilfeller smaker det i tillegg bedre. Dette gjelder kanskje særlig "lager".

Det finnes flere typer filter på markedet, men jeg har bare har bare praktisk erfaring med filteret til "The Filter Store", så det er det jeg har tenkt å si noen ord om. Det leveres med en 0,5 mikron innsats som standard, men 1 og 5 mikron finnes også.
Jeg har filtrert ca. 2500 liter øl med samme innsatsen, og den er like god som ny!
Filteret er ikke beregnet for å filtrere grumsøl som ikke vil bli klart, men egner seg bedre som en siste polering på øl som er nesten klart.

Etter at ølet er ferdig gjæret tapper jeg det over på en "Cornelius keg", og setter det til lagring i et kjøleskap ved ca. 3 grader Celcius. Her får det stå 1 - 2 måneder (minimum 2 - 3 uker)
Ved lagring ved så lav temperatur vil det dannes "chill haze" som senere kan filtreres bort slik at ølet blir helt krystallklart.

Filteret er påmontert slanger med koblinger til "Cornelius keg".
Før filtreringen rengjør jeg en keg, og fyller den med kaldt vann tilsatt 5 ml klorin.
Etter at den har stått en stund kjører jeg dette gjennom filteret med ca. 1 bar CO2 trykk.
På denne måten blir både filteret og fatet desinfisert, og fylt med CO2. Det er viktig at ølet ikke kommer i kontakt med luft under filtreringen!
Etterpå kobler jeg til ølet som skal filtreres til inngangen på fatet. CO2 flasken kobles til dette fatet og settes på 1 bar.
Filteret fylles helt ved hjelp av en lufteventil på lokket. Når dette er gjort, kobles det tomme fatet til (med lokket løst slik at det ikke blir overtrykk i fatet).
Filtreringen er nå i gang, og tar ca. 10 minutter.

filtreringEtterpå må ølet tilsettes kullsyre. Dette gjør jeg ved å tilkoble CO2 flasken, og så riste fatet til trykket stabiliserer seg på ca. 0,7 bar. Her har man full kontroll med hvor mye kullsyre man vil ha i ølet.
Etter et par dager er ølet klart til å drikkes.

Filterinnsatsen rengjøres ved å sette den over natta i 1 % løsning av kaustisk soda.
Den skylles så, og oppbevares i plastpose i kjøleskap.
OBS! I bruksanvisningen til filteret er det anbefalt å rengjøre det med "backflushing", men det fungerer dårlig!

Filteret kan bestilles fra:

The Filter Store Plus
P.O. Box 425
Rush
NY 14543
USA
http://www.filterstore.com